Ram Shabd Roop in Sanskrit - राम शब्द के रूप संस्कृत में

Ram Shabd Roop

राम शब्द अजन्त (अकारांत) पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे- देव, बालक, गज, वृक्ष, सुर, मानव, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, छात्र, सूर्य, शिष्य, लोक, ईश्वर आदि।

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा रामः रामौ रामाः
द्वितीया रामम् रामौ रामान्
तृतीया रामेण रामाभ्याम् रामैः
चतुर्थी रामाय रामाभ्याम् रामेभ्यः
पंचमी रामात् रामाभ्याम् रामेभ्यः
षष्‍ठी रामस्य रामयोः रामाणाम्
सप्‍तमी रामे रामयोः रामेषु
सम्बोधन हे राम! हे रामौ! हे रामाः!

Post a Comment

0 Comments